Thơ (Chưa Xếp Loại)

Uống Thuốc Liều !

Phù Dung

 
Đã bảo anh đừng theo em nữa,
Kẻo mà thiên hạ lại nghi nan...
Vốn đã chân hoang không thể sửa,
Nhưng em chả muốn chịu tiếng oan !
 
Em biết tâm hồn anh háo thắng,
Cái tôi chất ngất của đàn ông...
Theo em chỉ để tìm cay đắng,
Trộn với vinh quang chén rượu nồng !
 
Mấy thuở quen nhau rồi anh nhỉ,
Bao lần anh gạ gẫm tóc tơ ?
Tóc bay tóc rối tơ như chỉ,
Chả dám đem thân trói sợi hờ !
 
Thôi anh cứ đợi khi em đã,
Chán chê mê mỏi kiếp đi rong...
Chén đời anh cũng ngừng lơi lả,
Thuốc liều ta uống thử cho xong !
 
PD*2005
 


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,515
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (10/2/2005)
Người gửi:
Người sửa: Ngô Đồng;