Thơ (Chưa Xếp Loại)

Bản Tango Trên Cát

Phù Dung

 
Những dấu chân xoay
Một lần biển động
Sóng gào nhạc say
Nắng chói đèn hồng
 
Bản Tango cũ
Bên trời quạnh hiu
Nhớ tình đã ngủ
Giấc đời cô liêu
 
Bước yêu trên cát
Sóng xóa ngậm ngùi
Thương hồn phiêu bạt
Thương tình ngược xuôi
 
PD*thángchín2005
 
 


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,795
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (10/2/2005)
Người gửi:
Người sửa: Phù Dung; Ngô Đồng;