Thơ (Chưa Xếp Loại)

Bão...

Phù Dung

 
Quẳng tim lên cây,
Xô hồn xuống giếng,
Cây khô tim gẫy,
Giếng cạn hồn nghiêng...
 
Gió đi qua đó,
Cuốn bụi chôn tim...
Mưa về lấp ló,
Khóa hồn lặng im...
 
Bước chân phiêu lãng,
Dấu tình mênh mang,
Mắt nhìn lơ đãng,
Môi cười hoang mang...
 
Thổi cho tan đời,
Xoáy trong hồn người...
Mai trời có nắng...
Hay vẫn mưa giăng ?
 
PD*2005
 


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,059
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (10/2/2005)
Người gửi:
Người sửa: Ngô Đồng;