Thơ (Chưa Xếp Loại)

Hẹn Nhau...

Phù Dung

 
Từ trong vườn Eden cũ,
Thuở trời còn giấc tinh khôi...
Khỏa thân mấy bờ thạch nhũ,
Ngỡ ngàng trái đỏ gọi môi...
 
Chia nhau ngút ngàn hoang dã,
Cho nhau một mảnh xương tươi...
Chung nhau võng tình đan lá,
Chở nhau vạn kiếp nổi trôi...
 
Cát bụi vương chân người đi,
Tro tàn ngập lối phân ly...
Đã mấy phù sinh thiên cổ,
Sao hồn vẫn sũng tình si...
 
Có hẹn nhau chăng thuở đó ?
Mà tìm chỉ thấy hư vô...
Tan hoang bến đời mưa gió,
Nửa mảnh tim sầu chơ vơ...
 
PD*2005
 


Số Lần Chấm:  
5

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,704
Nguồn:
Đăng bởi: Ngọc Dung (10/19/2005)
Người gửi: PhuDung