Thơ (Chưa Xếp Loại)

Chè Trôi Nước...

Phù Dung

*tặng NĐ

nước vẫn trôi
cánh bèo vẫn nổi
dù đục trong
cũng đã tình chung
dẫu đắng cay
mịt mù sương khói
cũng xẻ chia
phím lỡ dây chùng...
 
phím có lỡ
cung xưa ai oán
tiếng đàn anh
vẫn ngọt lời yêu
dây có chùng
mông lung tình đợi
tuyết sương em
vẫn ấm nắng chiều...
 
nước trôi
bèo nổi
muôn kiếp
tình chung...

phù dung
12/23/2005


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,727
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (1/9/2006)
Người gửi: PhuDung
Người sửa: Phù Dung; Ngô Đồng;