Thơ Tình Nồng

R e l e a s i n g . . .

Phù Dung

" i release you
my dearest friend
out of my life
out of my love
out of sad memories
that still make me feel hurt
that still come back on every day
on every chance..."
vnkn
 

trái tim tôi say
                   xin hãy mang theo người
nước mắt ngất ngây
                          xin hãy ướt mi người
treo trái tim tôi khô
                   trên cánh buồm căng gió
đổ nước mắt tôi đầy
                   vun sóng cuốn thuyền trôi
 
một cánh cửa mở
                      một hồn còn phiêu lãng
một cánh cửa đóng
                         một hồn vẫn mộng du
gửi trên tay nhau
                        nụ vàng hoa của nắng
gửi trong tiếng cười
                        âm vọng khúc đàn thu
 
ơi người cứ ra đi
                          xin đừng xoay mặt lại
dây thương xưa đã đứt
                       phím yêu xưa đã chùng
rũ tàn giấc mê cung
                             rũ xa trời băng hoại
sương rơi trên lá vỡ
                       đêm rơi trong lạnh lùng
 

Phù Dung
feb.03.2006


Số Lần Chấm:  
5

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,949
Nguồn: dactrung
Đăng bởi: Học Trò (2/4/2006)
Người gửi:
Người sửa: Học Trò;