Thơ (Chưa Xếp Loại)

Ngày Thứ 7

Phù Dung

Mặt trời hoang dã
Trái đất buồn tênh
Dòng sông nghiêng ngả
Con thuyền chông chênh

Cây khô ngủ gục
Tương tư cỏ nhàu
Hoa sầu biệt khúc
Lá buồn lời đau

Trái tim chuông ngân
Vọng hồn tri âm
Kinh vang vực thẳm
Tình ngồi trầm ngâm

Đường xa hun hút
Nẻo về mưa giăng
Dây đời trói buộc
Gánh hờn trăm năm

Phù Dung
Mar.11.2006


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,455
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (3/12/2006)
Người gửi: PhuDung
Người sửa: Ngô Đồng;