Thơ (Chưa Xếp Loại)

Mai Này Ai Đưa

Phù Dung


mai này ai đưa

giọt sương năm cũ

một dòng sông mưa

trôi theo cơn lũ...

 

bàn tay ai mở

đón giọt tình đau

ngón buồn kẽ hở

thả trôi đời nhau ...

 

sương rơi trên lá

sương rơi trên hoa

sương tan nắng lóa

sương tan mù sa ...

 

không còn vết tích

không còn dấu xưa

hư vô cô tịch

mai này ai đưa ?

 

phù dung

III.13.2006


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,591
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (3/15/2006)
Người gửi: PhuDung