Thơ (Chưa Xếp Loại)

Gửi Seattle...

Phù DungGửi Seattle...
                            *cho ttlu

 
Trời hôm nay mưa hay nắng ?
Người còn mải miết ngủ say ?
Một hồn vùi trong thinh lặng...
Một đời ngại những đổi thay...
 
Thả tình trôi theo sóng biển
Thả tình bay theo phù vân
Triều dâng vang lời kinh nguyện
Hợp tan mây chuyển trầm luân
 
Phố xưa vẫn còn đứng đợi
Bước chân rộn rã ngày vui ?
Áo vẫn áo xưa ngời ngợi
Hay đã chiều rơi ngậm ngùi...?
 
Phù Dung
III.14.2006


Số Lần Chấm:  
108

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,764
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (3/15/2006)
Người gửi: PhuDung