Thơ (Chưa Xếp Loại)

Cây Đũa

Phù Dung

Cây
đũa

Cây đũa cong
Em đem phơi nắng...
Cây đũa thẳng
Em cắm vô bình...

Cong cong thẳng thẳng đôi mình
Lửng lơ lơ lửng - gắp tình quẳng đi...


Trời đất sanh
Đũa thường một cặp
Em và Anh
Đũa chỉ một cây

Lẻ loi - mần được chi đây?
Chẻ ra làm mũi tên bay ngang đời...


Đũa thành tên
Đũa nay đổi họ
Trái tim người
Đũa rượt mòn hơi...

Tim cười... đũa đổ mồ hôi...
Tim cười...đũa vẫn lẻ đôi...


Ơi người

tim nó

cười tôi! 


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,873
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (5/3/2006)
Người gửi: PhuDung
Người sửa: Phù Dung;