Thơ Lưu Vong

Mưa Chiều...

Phù Dung

trên bước em về
chiều nay
có giọt
mưa rơi trên má
lăn vào môi em
rất lạ
tròn xanh
một nỗi nhớ đầy... 

anh đang mơ gì

bên ấy?
buổi chiều
có ướt chân quen
dốc rêu
đá còn giận lẫy?
ngã nhào
gã nhân tình quên... 

trái tim
hôm nào đánh rớt
anh tìm
mắt đủ cay chưa?

nụ hôn

đêm nào đánh mất
anh tìm
môi đã lạnh chưa? 

tóc ướt
anh ơi - em ướt
ướt chiều
ướt cả hồn em
tay anh
không là chiếc lược
gỡ tình
sợi rối trong em... 

phù dung
V.09. 2006


Số Lần Chấm:  
6

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,941
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (5/26/2006)
Người gửi: PhuDung
Người sửa: CV; Phù Dung;