Truyện (Chưa Xếp Loại)

Một Tai Nạn

Trầm HươngXóa theo yêu cầu của tác giả


Số Lần Chấm:  
3

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,061
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: BlueMoon
Người sửa: chinrom 12/9/2002 1:58:50 AM