Truyện Tác Giả - L

 Lá (1)
  Lã Mộng Thường (8)
 La Quán Trung (120)
  Lã Sơn  (1)
 Lã Thanh Tùng (1)
  Lã Thế Khanh (1)
 Lá Trúc (1)
  Lagerkvist, Par  (1)
 Lagerlof, Selma (1)
  Laing, Frederick (1)
 Lâm Chương (12)
  Lâm Hải Phong  (1)
 Lâm Huệ San (1)
  Lam Khê (1)
 Lâm Ngữ Đường (27)
  Lam Trùng Dương (1)
 Lambert, C. J. (1)
  Lan Khai (3)
 Lăng Khả Tân  (1)
  Lang Le  (1)
 Lãng Nhân (7)
  Lãng Tử (2)
 Lão Phu Tử  (1)
  Largerlof, Selma (1)
 Lê Ánh Hồng Hải (1)
  Lê Đại Anh Kiệt (1)
 Lê Đạt (1)
  Lê Du Miên (1)
 Lê Du Miên (10)
  Lệ Hằng (54)
 Lê Hồng Bảo (1)
  Lê Hữu  (2)
 Lê Huy (1)
  Lê Lựu  (1)
 Lê Minh Hà (25)
  Lê Minh Khuê (2)
 Lê Minh Nhựt (1)
  Lê Minh Quốc (1)
 Lê Ngọc Mai (14)
  Lê Nguyễn Hiệp (59)
 Lê Sừng (1)
  Lê Tấn Hoài Nam (1)
 Lê Tấn Lộc (1)
  Lê Thanh Hải (8)
 Lê thị Bạch Nga (2)
  Lê Thị Nhị (24)
 Lê Thị Thanh Phương (1)
  Lê Thị Thu Thủy (3)
 Lê Thiếu Nhơn (1)
  Lê Thu Thủy (2)
 Lê Văn Thảo (3)
  Lê Văn Trương (4)
 Lê Việt Điểu (3)
  Lê Việt Hà (1)
 Lê Xuyên (5)
  ledumien (1)
 Lefèvre, Thierry (14)
  Lessing, Doris (2)
 Levin, Ira  (46)
  Lịch Sử (19)
 Lịch Sử (29)
  Liêm Thế Quảng (1)
 Liêm Trinh (3)
  Liên Thục Hương - Trang Hạ dịch (1)
 Liễu Hạ Thị  (8)
  Liễu Kampuchia  (1)
 Liễu Tàng Dương (32)
  Liêu Vĩnh Bình, Bác sĩ  (1)
 Linh Bảo (80)
  Linh Ðan  (1)
 Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ (209)
  Linh Vang (21)
 Lỗ Tấn (10)
  London, Jack (23)
 Lòng Như Gió (1)
  Lord, Stephen  (1)
 Lương Thư Trung (12)
  Lưu An (4)
 Lưu Dĩ Sướng  (1)
  Lưu Linh Tử (1)
 Lưu Nhơn Nghĩa  (1)
  Lưu Niệm (2)
 Lưu Quang (1)
  Lưu Sơn Minh (1)
 Lưu Thành Tựu  (2)
  Lưu Thị Lương (1)
 Lưu Thị Mười  (1)
  Lưu Thiên Lý (2)
 Lưu Trọng Lư  (1)
  Lưu Vỷ Bửu (2)
 Lý Biên Cương. (1)
  Lý Cảnh Long (29)
 Lý Công Uẩn (1)
  Ly Lan (1)
 Lý Lan (18)
  Lý Thanh Thảo (1)