Soạn giả Nguyễn Công Tánh: TRỐNG ĐỒNG

Những loại trống đồng khai quật ở Việt Nam, Trung Quốc và nhiều quốc gia Đông Nam Á Châu

tác giả Nguyễn Công Tánh
36 xem
Sản phẩm văn hóa  bằng đồng ̣do nghệ nhân Việt Nam thể hiện
Mặt trống đồng Ngọc Lũ/Việt Nam
TRỐNG ĐỒNG Tập I:
– TRỐNG ĐỒNG TẬP  II:
– TRỐNG ĐỒNG TẬP  III:
– TRỐNG ĐỒNG TẬP  IV:

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2022 dactrung.com; all rights reserved