Ảo Ảnh

tác giả Nắng Pha Lê
81 xem
Dẫu chỉ là chiếc cầu vồng
Ảo ảnh mong manh,
mong manh lắm
Em vẫn thoáng mơ hồ một chút gì
rất thật
Không cần ai biết
Chẳng cần ai hay
Đến, đi là những vòng xoay
định mệnh,
vô tận
Ngày mai
có cần thiết ?
Sao …
không mãi là
hôm nay
Nơi thời gian
dừng lại

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved