Bài Tango trên cát – Thơ Nguyệt Trầm

Nhạc Nguyễn Đình Phùng

tác giả Nguyệt Trầm
34 xem


Bài Tango trên cát

 

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

 

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved