Bài Tango trên cát – Thơ Nguyệt Trầm

tác giả Nguyệt Trầm
49 xem
Bài Tango trên cát
Nguyệt Trầm
Bài Tango cũ
Theo bước chân em về chiều nay
Theo dáng em quay tròn biển xoáy
Tóc nồng hương gió
Mưa rơi trên má
Môi thắm chờ mong
***
Thương hồn phiêu bạt
Thương tình ngược xuôi
Bước yêu trên cát
Theo sóng ngậm ngùi
***
Trái tim hôm nào đánh mất
Đi tìm mắt đã cay chưa
Nụ hôn đêm nào phai tàn
Đi tìm môi đã lạnh căm
***
Bài Tango buồn
Bên trời quạnh hiu
Mắt tình đã khép
Giấc đời cô liêu
Nguyệt Trầm

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved