Biệt Khúc – Thơ Nguyệt Trầm

tác giả Nguyệt Trầm
105 xem
Biệt Khúc
Nguyệt Trầm
Mặt trời hoang dã
Trái đất buồn tênh
Sông đời nghiêng ngả
Thuyền đời chông chênh
***
Cây khô ngủ gục
Tương tư cỏ nhàu
Hoa sầu biệt khúc
Lá buốt lời đau
***
Tình không có lỗi
Sao em bâng khuâng
Tình không là tội
Sao em ăn năn
***
Trái tim khánh ngân
Vọng hồn tri âm
Kinh vang vực thẳm
Tình ngồi trầm ngâm
***
Đường xa hun hút
Nẻo về mưa giăng
Dây đời trói buộc
Gánh hờn trăm năm
Nguyệt Trầm

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved