Dấu xưa – Thơ Nguyệt Trầm

tác giả Nguyệt Trầm
45 xem
Dấu xưa
Nguyệt Trầm
Em đi ngang qua mùa xuân
Thấy một giòng sông đang ngủ
Nụ hoa nghiêng lời tình tự
Hạt mưa sao ướt môi em
***
Em đi ngang qua hạ nồng
Thấy một đóa hồng đang say
Nắng hạ vàng lay cánh bướm
Ru tình rực lửa hương bay
***
Ngang qua hồn thơ vỡ
Em nhóm chút lửa hồng
Ngang qua đời chao đổ
Em nghiêng lòng viển vông
***
Mùa thu đã đến trong em
Vòm cây xôn xao lá gọi
Thềm hoang dấu xưa vời vợi
Trăng về giọt vỡ long lanh
Nguyệt Trầm

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved