Đêm nhạc Nguyễn Đình Phùng

tác giả Nguyễn Đình Phùng
62 xem

 

Đêm nhạc Nguyễn Đình Phùng

Chủ nhật 12 tháng 5, 2024

1- Tìm em – Tam ca: ANH BẰNG , THƯỜNG BIÊN, PHÁT ĐẠT

2- Mắt xưa (thơ Nguyệt Trầm) – Ca sĩ: THẢO QUYÊN

3- Tận tuyệt (thơ Nguyệt Trầm) – Ca sĩ: ANH BẰNG

4- Bài Tango trên cát (thơ Nguyệt Trầm) – Ca sĩ: THANH DUYÊN

5- Giờng thời gian – Tam ca: THẢO QUYÊN . THANH HIẾU . HOÀI TÂM

6- Hương biển và em (thơ Nguyễn Thị Thanh Bình) – Ca sĩ: PHÁT ĐẠT

7- Khôn nguôi (thơ Nguyệt Trầm) – Ca sĩ: ANH BẰNG

8- Cỏi trời đất lạ (thơ Hàn Song Tường) – Ca sĩ: HOÀI TÂM

9- Mưa xuân (thơ Nguyệt Trầm) – Ca sĩ: THANH DUYÊN

10- Gặp nhau chiều mùa đông (thơ Trần Anh Thư) – Ca sĩ: THANH HIẾU, ANH BẰNG

11- Âm vọng (thơ Nguyệt Trầm) – Ca sĩ: QUỐC DUY

12- Tình sử (thơ Đinh Hùng) – Hợp ca: PHÁT ĐẠT, QUỐC DUY, THẢO QUYÊN, HOÀI TÂM

 

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved