Em không cần phải nói em yêu tôi – Thơ Nguyệt Trầm

tác giả Nguyệt Trầm
76 xem
Em không cần phải nói em yêu tôi
Nguyệt Trầm
Em không cần phải nói em yêu tôi
Khi buổi chiều chưa phai trên ngày đang đi qua
Khi vạt nắng héo mùa đông đang vội vã
Đốt hồn ta trong ngọn lửa thời gian
***
Mắt hãy khép môi xin đừng mở
Tay bâng khuâng quấn quít vòng ôm
Ngực hãy yên dịu dàng hơi thở
Vai hãy ngoan ngủ giữa rừng trăng
***
Tình ru phím cuối
Ngọt trái sầu rơi
Phấn bụi đường hoa
Đắm đuối xa người
***
Em không cần phải nói em yêu tôi
Tôi không cần phải nói tôi yêu em
***
Vì thời gian đã qua
Không cần phải quên.
Nguyệt Trầm

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved