Giấc Mơ Tao Ngộ

tác giả NĐQĐT
41 xem

Ánh trăng nghiêng bóng lung linh
Giấc mơ tao ngộ ôi nghìn trùng xa
Cất vào tim cuộc tình qua
Những trang kỷ niệm bướm hoa một thời

Hỏi ai rao bán nụ cười
Tôi mua về điểm bờ môi từng ngày
Có ai đổi lấy đắng cay
Tôi đem trao nốt, vần xoay phận đời

Nhân tình thế thái đầy vơi
Như trăng tròn khuyết giữa trời mà thôi
Phút yêu thương, mộng kề đôi
Đâu ai biết lúc chia phôi đoạn trường

Đủ duyên chung trọn một đường
Cạn duyên dù có vấn vương cũng đành
Buông tay như lá xa cành
Ngày sau có gặp đã thành cố nhân.

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved