Gửi chút tình vương – Thơ Nguyệt Trầm

tác giả Nguyệt Trầm
70 xem
Gửi chút tình vương
Nguyệt Trầm
Còn nhớ hay quên những chiều ngóng đợi
Chờ tiếng chân xưa đem tình đến tìm nhau
Tình nắm trong tay mà tình sao vời vợi
Hồn đắm trong hồn mà hồn vẫn hồn đau
***
Mai em đi rồi một mình anh ở lại
Gượng chút môi cười khi nắng chiếu hoàng hôn
Nắng đưa em về theo tình chói lọi
Đốt tan ngọn tình lửa cháy vàng son
***
Đời héo hon không? Khi tình không còn nữa
Bước đời sẽ qua gửi chút tình vương
Lá vàng rơi! Lá vàng rơi mục rữa
Lấp đời nhau muôn thuở vẫn mù sương
Nguyệt Trầm

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved