Hoang Mang – Thơ Nguyệt Trầm

tác giả Nguyệt Trầm
51 xem

 

Hoang mang

Nguyệt Trầm
Giòng sông trôi trên miền ảo tưỏng
Thuyền đơn côi chở hồn vấn vương
Tóc mây buồn bối rối hình dung
Kiếp rong chơi nhòa nhạt bến tình chung
***
Bờ vai nghiêng âm thầm đợi chờ
Giọt mưa xưa gội những trầm kha
Đường thênh thang đường dài hun hút
Đời hoang mang chợt trắng mùa hoa
***
Ngày nắng chưa lên rực rỡ
Đêm đã vội buông nắng vỡ như sương
Tình đến tình đi tình rơi như lá
Hồn úa hồn sầu suốt kiếp tơ vương
***
Thì ôm lấy trái tim côi
Giữ một mình
Giữ một mình
Dù chỉ một mình thôi
Nguyệt Trầm

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved