Khôn nguôi – Thơ Nguyệt Trầm

tác giả Nguyệt Trầm
93 xem
Khôn nguôi
Nguyệt Trầm
Hai linh hồn chết đuối
Tìm chung một phao đời
Hai tâm hồn bối rối
Có nhau mà khôn nguôi
***
Đời anh một vần thơ
Đời em vạn chữ sầu
Giang đầu thơ đón gió
Cuối sông sầu theo sau
***
Tình gần trong tay với
Mà xa vẫn mờ xa
Ngẩn ngơ tình đứng đợi
Ngại ngần tay buông lơi
***
Cõi trần em có sợ
Quá ngắn để tìm nhau
Giấc đời anh có nhớ
Đường dài nên quên mau
***
Chưa nhấp chén tình say
Đã vội câu giã biệt
Hồn thiên thu mải miết
Tìm nhau kiếp đọa đầy
***
Hai linh hồn chết đuối
Chẳng tìm ra phao đời
Hai tâm hồn bối rối
Vẫn khôn nguôi tìm nhau
Nguyệt Trầm

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved