Luân vũ chiều lá đổ – Thơ Nguyệt Trầm

tác giả Nguyệt Trầm
47 xem
Luân vũ chiều lá đổ
Nguyệt Trầm
Bài luân vũ một lần ta đã
Gửi trao nhau những giọt tình buồn
Lá rơi!  Lá reo múa trên con đường trước mặt
Đón chân em rộn rã bước theo tình
***
Lung linh nắng lá theo hồn đi lac
Quấn chân em lá hát khúc si tình
Lá bay! Chốn hoang vu thềm cũ xưa
Gió than! Khúc phân ly đến hơi tàn
***
Bài luân vũ dập dồn tiếng thở
Lá buồn đau lá khóc một mùa sang
Bến trời xa có hồn phiêu bạt
Tiễn lá đi vương chút tình sầu
Nguyệt Trầm

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved