Mai này ai đưa – Thơ Nguyệt Trầm

tác giả Nguyệt Trầm
56 xem
Mai này ai đưa
Nguyệt Trầm
Mai này ai đưa
Giọt sương năm cũ
Một giòng sông mưa
Trôi theo gió mùa
Bàn tay ai mở
Đón giọt tình đau
Bàn tay ai khép
Trói chặt đời nhau
***
Sương rơi trên lá
Sương rơi trên hoa
Sương mờ nắng sớm
Sương tan sa mù
Xin một bước chân
Xin một rừng chờ
Xin đời bâng khuâng
Xin tình nguyên sơ
***
Mai này ai đến
Không còn dấu xưa
Mai này ai đưa
Tình đã võ vàng
Bàn tay đã khép
Tình mãi bàng hoàng
Không còn vết tích
Sương khói đời nhau
***
Mai này ai đến
Mai này ai đưa
Đâu rồi tình xưa
Mai này ai đưa
Nguyệt Trầm

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved