Mắt xưa – Thơ Nguyệt Trầm

tác giả Nguyệt Trầm
29 xem
Mắt xưa
Nguyệt Trầm
Muốn nhớ nhưng còn gì để nhớ
Tìm quên quên cũng đã lửng lơ
Người đi thu tàn theo lá đỏ
Phố xưa lạ chưa ghé bao giờ
***
Một thoáng mắt nhìn bao giao động
Tìm khóe môi ngoan dấu tình buồn
Vòng tay ôm kín trời gió lộng
Mộng biếc hư không đã ngập hồn
***
Còn đâu hương cũ
Còn đâu mắt xưa
Còn đâu giấc ngủ
Còn đâu tình đưa
***
Chỉ còn hôm nay giòng lệ úa
Nỗi đau bỏ ngỏ chẳng cài then
Chiêm bao một cõi trời mộng cũ
Tỉnh say nào biết nhớ hay quên
Nguyệt Trầm

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved