MƯA XUÂN – Thơ Nguyệt Trầm

tác giả Nguyệt Trầm
78 xem
Mưa xuân
Nguyệt Trầm
Gió đưa xuân về
Mưa tràn sân vắng
Ơi em vạt nắng
Trốn vào cơn mê
***
Mưa rơi tóc ướt
Mưa rơi mắt ướt
Mưa rơi tình ơi
Lụa thương vai ướt
Tình ơi tình ơi
***
Này đây chăn ấm
Này đây gối thơm
Mời em nhung gấm
Mời em vàng son
***
Tay ôm xin mở
Môi hôn xin nồng
Lời êm xin ngỏ
Em ơi! Em ơi!
***
Em xưa qua cầu
Mưa rơi giọt mềm
Em nay bên lầu
Mưa lay hoa đào
***
Mưa lay hoa đào….
Rụng xuống thềm tôi….
Nguyệt Trầm

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved