NGÀY MÂY THÁNG LÁ

tác giả Như Hoa Ấu Tím
21 xem


… Những ngày như lá tháng như mây (Thanh Nam)
Gởi An Phú Vang & bè bạn MĐ để nhớ
11/1972
tháng Một đổ quân Ông Đô (*)
sông Nhung một dòng xanh biếc
đá cuội trắng phau lâu khô
sương mù dạ buồn ra riết
chiều chiều ngó đỉnh mờ xa
lá xanh đếm đỏ con mắt

cành khô trơ gan tuế nguyệt
núi cũng đau xé thịt da
quân xuống chiếm đóng đỉnh cao
ở đây gần trời xa đất
thằng đi thằng ở thằng vào
đâu biết ai còn ai mất
theo nhau từng khe từng trũng
rượt nhau chân núi đàn khê
chợt nhớ câu thơ rất cũ
“cổ lai chinh chiến mấy ai về”
bông Dù nằm vương gãy cánh
cải trời thôi bay tung tăng
o Huế xôn xao bè bạn
có hay người bỏ đi nằm ?
vuốt mắt thằng bạn hôm qua,
chia tay mỗi người mỗi ngả
poncho hết che thân mưa
gói đời ngàn thu giấc ngủ
tháng Chạp địch vây tứ bề
ăn ở một vùng giam kín
trời mù trực thăng khôn vô
địch, ta quẩn quanh lũ kiến
gạo sấy nhá từng vụm nhỏ
càphê lược lại từng ngày
trà khô vấn thay thuốc điếu
khói xanh, um nỗi buồn hiu
tháng Giêng bắt tay bè bạn
xôn xao người lại gặp người
chiến địa nao nao thu dọn
nỗi chết giống nhau địch, ta
quân kéo về dưỡng ven thôn,
rượu say khóc ròng bằng hữu
điếu thuốc đốt nhang chiêu hồn
đón bạn về đây tống tửu
theo nhau trở lại phố thị
hồn nhiên nói nói cười cười
ba lô cất đáy nỗi chết
mai này giở ra mấy hồi
tháng ba, tháng tư, tháng năm
ngày qua không ai bóc lịch
đời lính mây bay trăm năm
một cõi đi về ai biết
(viết thêm)
hôm nay lòng chợt ngậm ngùi
giở câu thơ cũ chôn vùi ngày xanh
mây vẽ chó, khói xây thành
hỏi hồn bè bạn quẩn quanh cõi nào ?
(*) Động Ông Đô tức căn cứ Ann, phía Tây Bắc Huế
#he72

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved