Nghiêng

tác giả NĐQĐT
44 xem
Trời nghiêng, mưa rớt mưa rơi
Đời nghiêng, đời những tả tơi muộn phiền
Ai đi cướp mất bình yên
Riêng tôi ở lại, triền miên nỗi niềm
Gió từ muôn hướng luân phiên
Xuyên qua hồn lạnh, sầu nghiêng nghiêng về

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved