Ngỡ ngàng – Thơ Nguyệt Trầm

tác giả Nguyệt Trầm
59 xem
Ngỡ ngàng
Nguyệt Trầm
Một chút nắng ngỡ ngàng
Buồn như nắng vàng hanh
Một lần em đã đến bên thềm
Tìm không ra giọt nước mắt tình xưa
Người muốn khóc nhưng mưa còn luống cuống
Tay than van không kéo nổi mùa sang
***
Từ dạo đó giếng đời thôi âm vọng
Tự tình xưa cô đọng dấu tình xưa
Người bước qua hững hờ như cơn mộng
Chưa cuồng quay đã thức giấc chiêm bao
***
Tự dưng đến tìm trong cõi tình mộng
Hồn muôn năm lơ lửng chốn tình buông
Đêm nguyệt thực khúc sầu thêm gầy guộc
Phá hồn tan chiêu niệm một giòng sao
Nguyệt Trầm

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved