Nợ Duyên

tác giả NĐQĐT
101 xem

Ta chỉ đi chung một đoạn đường
Nên đành nén lại chử yêu thương
Bàn tay chưa nắm, xa xăm quá
Nhân ảnh mơ hồ tựa khói sương

Lạc mất nửa hồn ở kiếp nao
Phiêu du muôn hướng kiếm tìm nhau
Hữu duyên, thiên lý, nay tao ngộ
Sao chỉ tơ hồng chẳng kết giao

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved