Rồi Sẽ Phôi Pha

tác giả NĐQĐT
30 xem

Có những nỗi nhớ
muốn quên mà chẳng được
Có những nỗi buồn
như xé nát con tim
Lòng nức nở thương tình ngu muội
Lệ nhỏ dòng khóc kẻ ngu si
Ngày tháng dần qua
Niềm đau sẽ nhạt
Vết thương lòng
khép chặt, xoá tình xưa.

Rồi sẽ phôi pha
Rồi sẽ phôi pha

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2022 dactrung.com; all rights reserved