Ru đêm tình gọi giấc nồng – Thơ Nguyệt Trầm

tác giả Nguyệt Trầm
70 xem

Ru đêm tình gọi giấc nồng

Thơ: Nguyệt Trầm

ru đêm
tình gọi giấc nồng

võng trăng
cong khoé môi hồng
chiêm bao

ngang trời
rối sợi dây sao

gió run tay khẽ
nhịp chao điệu buồn

đâu rồi

trăng đã mùa xưa

đâu rồi
ngày cũ thương xưa
sương mây
rụng mảnh chăn hờn
gối khuya
lệch tóc thu vờn vai xưa
này em
giấc lụa ngủ say
này em
mùa cũ hương xưa
thôi em
thôi em
tình đã xa xưa bao giờ

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved