Thu

Thơ Y Nguyên - Nhạc Trang Thanh Trúc

tác giả Y Nguyên
63 xem

Thu

Em không nghe mùa thu … (LTL)

Làm sao không nghe mùa rơi
Lốm đốm vàng đuôi lá trúc
Có chi ngang cổ nghẹn lời
Là chăng nỗi buồn vón cục ?

Làm sao không nghe mùa nhớ
Thập thò trên áo hoàng hoa
Có chi nặng trì hơi thở
Là chăng nỗi sợ phôi pha ?

Làm sao không nghe mùa ngừng
Bước thời gian chừng lắng đọng
Có chi mà hồn bỗng dưng
Vỡ òa lưng tưng khoảng trống

Làm sao không nghe mùa trôi
Vút tiếng chiều hôm bảng lảng
Có chi trong khúc nhạc rời
Chìm rơi phiến sầu kết sạn

Làm sao không nghe mùa khóc
Ngập ngừng níu bóng tà huy
Có chi mà dềnh cơn lốc
Mù con nước muộn ngang mi ….

y nguyên

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved