Thương Nhớ – Thơ Nguyệt Trầm

tác giả Nguyệt Trầm
82 xem
Thương nhớ
Nguyệt Trầm
Tháng giêng mời em rượu nhớ
Tháng giêng mời em rượu thương
Mai thương có về đem nhớ
Mai nhớ xuân vương chân người
***
Cỏ xanh thơm chân hài nhỏ
Hương mây tóc ngủ nôi trời
Nhánh gầy trắng hoa đào nở
Cánh sương rụng xuống tay đời
***
Tháng giêng mời em rượu đỏ
Hồng môi thoáng nét xuân rơi
Trái tim nụ lay theo gió
Khơi mùa hồn biếc rong chơi
Nguyệt Trầm

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved