Trường tương tư

Nguyên tác: Trường tương tư - Lương Ý Nương

tác giả Nguyễn Đình Phùng
63 xem
Hoa lá rơi đầy sân
Nhớ em nhưng chẳng thấy
Nhạt nhòa mắt lệ ngân
Đoạn trường sầu mấy khúc

 

Lòng đau nào ai biết
Người qua như gió bay
Người về cùng mây biếc
Ôm trăng luống vơi đầy

 

Đàn dâng tiếng nhạc cao
Lụa trăng đùa trước ngõ
Tương tư khúc hư hao
Tình ơi sầu mấy ngả

 

Sông Tương nào sâu thẳm
Nhớ nhau đâu bến bờ
Tình xa xôi mù tắp
Ai về chốn bơ vơ

 

Em đợi đầu sông Tương
Anh chờ cuối sông Tương
Sông Tương dài trùng điệp
Tương tư đến bao giờ

 

Cùng uống nước sông Tương
Nhớ nhau nhưng chẳng thấy
Sầu rơi trong mấy kiếp
Em về bến sông Tương

 

Tương tư hề sông Tương
Tương tư dài khôn xiết
Thôi ta đừng quen biết
Một chiều bến sông Tương.

 

* **

Trường tương tư

Lạc hoa lạc diệp lạc phân phân,
Tận nhật tư quân bất kiến quân.
Trường dục đoạn hề trường dục đoạn,
Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân.

Ngã hữu nhất thốn tâm,
Vô nhân cộng ngã thuyết.
Nguyện phong xuy tán vân,
Tố dữ thiên biên nguyệt.

Huề cầm thượng cao lâu,
Lâu cao nguyệt hoa mãn.
Tương tư vị tất chung,
Lệ trích cầm huyền đoạn.

Nhân đạo Tương giang thâm,
Vị để tương tư bạn.
Giang thâm chung hữu để,
Tương tư vô biên ngạn.

Ngã tại Tương giang đầu,
Quân tại Tương giang vĩ.
Tương tư bất tương kiến,
Đồng ẩm Tương giang thuỷ.

Mộng hồn phi bất đáo,
Sở khiếm duy nhất tử.
Nhập ngã tương tư môn,
Tri ngã tương tư khổ.

Trường tương tư hề, trường tương tư,
Trương tương tư hề, vô tận cực.
Tảo tri như thử quải nhân tâm,
Hồi bất đương sơ mạc tương thức.

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved