U Mê Một Đời

tác giả NĐQĐT
63 xem
Ta về gói tiếng yêu thương
Chôn trong góc nhỏ thiên đường mộng mơ
Với mây đan dệt bài thơ
Nhỏ thêm chút lệ phủ mờ không gian
Thêm trăng, thêm gió dịu dàng
Nghe thông réo rắt, ngỡ ngàng mùa sang
Tím trời, tím giấc miên man
Tím đời cô quạnh, tím ngàn nhớ mong
Mộng tình ai vẻ chưa xong
Cho con Én nhỏ chờ trông xuân về
Tháng ngày kéo mãi lê thê
Tình yêu thần thoại …u mê một đời!

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved