Vạt nắng bên thềm

Hư không - Nhạc Nguyễn Đình Phùng

tác giả Nguyễn Đình Phùng
88 xem
VẠT NẮNG BÊN THỀM
Nguyễn Đình Phùng
Tặng Phạm Hữu Phước
Hỏi vạt nắng bên thềm
Chiều rơi vào hư không
Hỏi chút gió bên trời
Có đi mà chẳng đến
***
Mây trôi ừ mây trôi
Cũng như giấc mộng lơi
Hỏi từng chiếc lá rơi
Đường nào vào thiên thu
***
Cây mục như cuộc đời
Đắp lên thành tổ kiến
Hỏi chiếc lá xuôi giòng
Nơi đâu là bờ bến
***
Chiều đến như cuộc đời
Khuất trong trời mù tối
Còn nuối tiếc quay đầu
Thôi cũng là hư không

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved