Cách Đăng Bài Vở

tác giả Ryson
201 xem

Cám ơn các bạn đã nhận lời giúp một tay vào trang Đặc Trưng Blog.

Bạn có thể bắt đầu đăng bài mới với Posts > Add New

Trước hết, để cho màn hình đỡ rắc rối, bạn bấm vào “Screen Options”, và uncheck những thứ khác, chỉ giử lại những cái cần là: Format, Categories, Tags, Post Series, Tác Giả Khác, Featured Image, Image Gallery, Excerpt, Slug. Bấm vào “Screen Options” lần nữa để nó đóng lại. Như vậy màn hình của bạn nhìn sẽ đỡ rối hơn.

Khi đăng bài, dĩ nhiên phần quan trọng nhất chính là Title (tựa đề), Body (thân bài), Category (chuyên mục), Tác Giả Khác (nếu bạn không phải là người sáng tác). Đó là những phần chính bạn cần phải điền. Hình ảnh thì bạn nên có ít nhất là 1 hình. Nếu bạn copy 1 bài từ 1 website khác, hình ảnh thường sẽ đi theo vào phần Body, trong đây đã có script sẽ tự động donwload các hình đó và save lại vào server của dactrung. Nếu bạn có sẵn hình từ máy, hoặc tìm hình trên google và save trong máy của bạn, các bạn có thể upload hình lên server của dactrung bằng cách bấm vào nút “Add Media”, và bỏ hình vào trong bài của bạn. “Feature Image” sẽ tự động lấy hình đầu tiên và dùng nó, bạn không cần tự làm.

Riêng về phần nhạc từ youtube, bạn có thể chọn phần embed, nhưng để có format đẹp hơn, xin bạn làm theo hướng dẫn sau.  Bấm vào Insert, chọn “Add Media”:


Dán youtube link vào khung:

Bấm OK. Khi save, nó sẽ tự động capture hình từ youtube video và làm thành Feature Image cho bạn. Như vậy cái bài của bạn sẽ đẹp hơn.

Sau khi đã có những phần bài đầy đủ, bạn bấm “Publish”, bài vở sẽ được đăng lên site của Đặc Trưng Blog. Cám ơn bạn đã đóng góp vào Đặc Trưng.

Cám ơn các bạn đã nhận lời giúp một tay vào trang Đặc Trưng Blog.

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved