Mùng 10 Cúng Đất

tác giả Huy Đoàn
32 xem

450 năm từ thuở Chúa Nguyễn Hoàng mang gươm mở cõi trấn thủ Đất Phương Nam. Sau rất nhiều biến cố bi tráng để hình thành nên dải đất mang tên Việt Nam hình chữ S.
Từ thuở đó những người Việt đầu tiên đặt chân lên đất Phương Nam đã có câu ca dao.
“ Mùng Chín Cúng Trời
Mùng Mười cúng đất”
Để chứng tỏ lòng tôn kính Đất Trời, mà đặc trưng nhất là con cá lóc nướng trui luôn có trên mâm cúng. Vì con cá lóc là sản vật trù phú của đất Phương Nam. Ngày nay cứ đến mùng 10 tháng giêng, ai ở Sài Gòn đi ngang đoạn đường Tân Kỳ Tân Quí, quận Tân Phú sẽ thấy mịt mù khói của người bán cá lóc nướng trong ngày này.
Mùng 10 cúng Đất với con cá lóc là tập tục lâu đời của Bà Con Nam Bộ. Là tưởng nhớ và thờ kính tiền nhân đã đổ mổ hôi xương máu để hình thành nên dãi đất này.
Rồi đùng một cái ngày Thờ Kính Đất Trời, Tiền Nhân Đất Việt bị chuyển cái rụp qua dâng cúng cho thần tài đất tàu.
Sự xâm nhập của hán hoá, nhào nặn của báo chí a dua và cả các tiệm vàng. Mùng 10 tháng giêng trở thành ngày vía thần tài. Khuyến cáo nhau nên mua vàng ngày vía thần tài.
Xoá nhoà đi tập tục rất đẹp rất nhân văn của Ông Cha ngày trước.
1000 năm giặc tàu đô hộ Ông Cha vẫn cố gắng giữ gìn và phát huy những bản sắc văn hoá Dân Tộc.
Bây giờ cũng vậy đừng để những “Thế Lực Mềm” xâm thực bản sắc văn hoá Việt Nam.!
Huy Đoàn

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved