Niệm Khúc Ngậm Ngùi

tác giả Như Hoa Ấu Tím
92 xem

Chiều trôi nhanh quá nên dòng thác cuồng
Tình si si quá cho lòng lơ vương
Ngày ơi lơi với xin đừng bước vội
Về đâu chiếc lá theo dòng trôi trôi
Ai đi ai đi ngày ấy xa rồi
Sao ta sao ta lòng mãi mong hoài
Ai đi ai đi ngày ấy lâu rồi
Sao ta ôm chi hình bóng xa vời
Từ khi ta biết trên đời có người
Là khi ta tiếc bóng thời gian trôi
Từ khi ta nhớ trên đời vắng người
Là khi ta biết mối sầu tương tư
Ai đi ai đi ngày ấy xa rồi
Sao ta sao ta còn mãi mong hoài
Ai đi ai đi ngày ấy lâu rồi
Sao ta ôm chi hình bóng xa vời
Về đâu chiếc lá cho dòng suối buồn
Chiều nay bến vắng nghe lòng thương thương!

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved