Từ Độ Trăng Tan

tác giả Như Hoa Ấu Tím
88 xem

Chị hát để nhớ đến em, người em trai mẫn cảm,
Nét buồn em mang trên mắt, nốt buồn từng khuôn nhạc em ghi!
Đỗ Thanh Vũ 1969 – 2013

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved