Tháng sáu về đâu…

tác giả cát nhu
45 xem
Tháng sáu về đâu
Chân trời vô định
Người xa tâm tịnh
Cuối trời mây bay

Tháng sáu heo may
Mưa phùn trên tóc
Mưa như hạt ngọc
Long lanh mắt buồn

Buổi sáng tinh sương
Mặt trời ngái ngủ
Gió về phủ dụ
Ru đời lãng du

Đường xưa rêu phủ
Sương giăng kín hồ
Ta chìm cõi nhớ
Mênh mông mênh mông

06.16.2022

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved