Nhân Duyên Vô Thường

tác giả NĐQĐT
34 xem
Tôi về đem nỗi buồn phơi
Một ngày tháng Chín, thu rơi nhẹ nhàng
Nắng không còn đủ chói chang
Buồn hong hong mãi chưa vàng nhớ thương
Ngoài song gió-lá vấn vương
Bốn mùa nhắc khẻ vô thường nhân duyên

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved