Cỏ Ngọc

tác giả Tàn Thu
11 xem
Cỏ Ngọc

Bênh cạnh trăm hoa thãm cỏ xanh
Tạo thêm sắc biếc ngã nghiêng thành
Vi phong khẽ chớm hôn chi thảo
Mắc cỡ lượn vòng dáng mõng manh
Cỏ ngọc bốn mùa tươi thắm thiết
la đà hóng nắng sáng trong lành
Xuyến xao Quân Tử say sưa ngắm
Muốn chạm mà lòng chẳng nỡ đành

Tàn Thu – 03 Août 2023

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved