HAI MẶT…

tác giả Thích Tánh Tuệ
48 xem

SỰ THẬT có sáu chữ
GIẢ DỐI cũng sáu luôn
Mặt trái và mặt phải
Trắng đen ôi khó lường!

TÌNH YÊU có bảy chữ
PHẢN BỘI cũng thế thôi
Chúng là hình với bóng
Rất dễ dàng đổi ngôi.

Chữ YÊU là ba chữ
Chữ HẬN cũng là ba
Người say men hạnh phúc
Kẻ thành Lý Mạc Sầu.

BẠN BÈ có năm chữ
KẺ THÙ đếm cũng năm
Hôm nao lời ngọt mật
Hôm nay chìa.. dao găm.

Từ VUI có ba chữ
Tiếng SẦU cũng đồng như.
Quá vui thường mất trí,
Mất trí đời đổ hư.

Chữ KHÓC có bốn chữ
CƯỜI cũng vậy, giống in
Ai ‘‘giòn cười, tươi khóc’’
Ấy cảm thọ nhận chìm.

Cuộc sống là hai mặt
Giới tuyến một đường tơ.
Chấp nhận mà không vướng
Nhẹ bước qua hai bờ.

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved