Phai – Thơ Phù Dung

tác giả Như Hoa Ấu Tím
183 xem

Về đâu chiếc lá héo
Về đâu chiếc lá khô
Thu đã ngoài song đợi
Mùa đã đông phong chờ
Một lần thân hóa bướm
Một lần thân đã hoa
Một đời trăng đã úa
Một đời sao đã xa
Đính sao trên mắt đắng
Cài trăng trên môi cay
Thả bướm vờn theo nắng
Giữ hoa tàn trong tay!

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved