XA CÁCH – Thơ Nguyệt Trầm

tác giả Nguyệt Trầm
92 xem
Xa cách
Nguyệt Trầm
Xa cách quá
Người chừng xa cách quá
Khi ngày hôm qua
Chỉ mới đâu đây
Và người hôm qua
Ôi sao gần gũi
Và ngày hôm qua
Ôi quá thiết tha
***
Thật gần. Thật gần
Mà mỗi tiếng thở dài
Như là lời thì thầm ru bên tình nhân
Như đại dương khắn khít chân trời
Thật gần. Thật gần
Như đã mai sau
***
Nhưng bây giờ
Người chừng xa cách quá
Xa mờ xa
Xa tít tắp vì sao
Bàn tay buông
Hững hờ không luyến tiếc
Biết nói gì
Tình đã luống hư hao
***
Xa cách quá
Người chừng xa cách quá
Đường quan san vời vợi một nẻo về
Trên cánh gió môi tình ru buốt giá
Thuyền trăm năm chìm khuất sóng duyên thề
***
Lá đổ chập chùng
Tìm đâu…
Lối xưa…
Nguyệt Trầm

Những Bài Liên Quan

Copyright © 2023 dactrung.com; all rights reserved